vztahové (m)učení

Pan Plzák tvrdí, že každé smíšené partnerství /manželství je předurčeno k nezdaru. Já s oblibou říkám, že je určeno k nezmaru ;-) (Pozn. Nezmar řidč. též nezmara, je v původním významu expr. výraz pro nezdolného, nezničitelného, nezlomného, vytrvalého tvora. Označuje se tak člověk pevný, houževnatý, vytrvalý). Mít vztah je nejen o lásce, toleranci, vzájemné úctě a pochopení. Je to o přijmutí druhé osoby takové jaké je, je to o síle být pro druhého oporou, o houževnatosti vytrvat, i když přijdou krušné časy. Být nezmarem pro člověka, který si naši lásku zaslouží a opětuje ji, je úžasným posláním, být vytrvalý až neodbytný ve vztahu, který měl skončit již dávno a jen se uměle prodlužuje jeho životnost v otupělém duchu je čirá hloupost a já vás vyzývám „Probuďte se!“
Je důležité mít úctu k sobě, mít se zdravě rád, aby tak mohlo činit i vaše okolí. Není to vždy lehká cesta. Někdo se s uměním milovat sebe i okolí narodí, někdo se to učí a někdo se celý život škaredí. Mám kolem sebe hodně duchovně zaměřených lidí, každý se vydal trochu jinou cestu, ale všichni hledají stejné hodnoty. Pochopení, vnitřní klid a sílu, přijmutí sebe i ostatních, šíření poselství lásky a míru. Zní to tak zprofanovaně, ale nemůžeme nikoho nutit, aby si každý přečetl Čtyři dohody a řídil se jimy, pak by se tyto sny staly skutečností ;-)
Nedávno jsem se vyhnula opakování již zažité a těžce prožité zkušenosti. Přísahám, že je důležité naslouchat intuici, všichni ji máme, i ve zdánlivých maličkostech se vám to vyplatí. Ať už jde o nákup bot, oslovení nového zaměstnavatele nebo zdrženlivosti v případě setkání se starou láskou. O jedné takové jsem napsala 3 básně v průběhu desetiletí viz Poezie. Uvažuji o 4. básni, jelikož to mělo dohru, ale o tom až jindy. Věřím, že se vrací situace, stejně tak i lidé, dokud se je nenaučíme správně vyřešit. Dokud nepošlete pevně a s vlastní vírou v sebe svého neschopného partnera do háje, neodejde a bude se vše opakovat. Dokud narovinu neřeknete partnerovi/partnerce, co vám vadí, co chcete změnit, tak se nic nestane. A dokud nezačnete svůj osud brát do vlastních rukou a budete jej vkládat do rukou jiných, neuspějete.
Přeji vám stejně jako sobě sílu vytrvat a dosáhnout všeho, co si přejete ;-)