Svůdce

Vidím maličkosti,
svudceSmítko na tvé košili,
Slyším chvění kostí,
Tlukot srdce, které šílí.

Koukám se ti do očí,
Vidím strach i touhu,
Celý svět se otočí,
Já pomoct ti s tím mohu.

Zrychlil se ti dech
A to jsem teprv začal,

Dál se vésti nech,
Dokončím, co jsem načal.

Já nejsem Ďábel, snad jen svůdce,
kývni hlavou na znamení ANO
a já stanu se tvého života vůdce,
má drahá ještě nevinná panno.

Provedu tě rájem i peklem,
Pocítíš teplo i chlad,
Budeš se cítit jako s malým klukem
A pak ti ukážu, jak chovat se má chlap.

Jen řekni ano a dej mi svolení,
Budu tě hýčkat a hladit,
Se mnou se nikdy nelení,
budu tvůj život jak housle ladit.
Jen bez obav podej mi ruku svou

A staň se na vždy ženou mou.